• ředitel o.p.s. a umělecký šéf Divadla Neklid Ivo Šorman
  • zástupkyně ředitele o.p.s. a tajemnice uměleckého provozu Divadla Neklid Barbora F. Karásková
  • produkce o.p.s. a Divadla Neklid Jiří Šourek