INFORMACE k současnému vývoji situace ke dni 11.5. 2020

Vážení diváci, jsme potěšeni příznivým vývojem českého boje s koronavirem a vítáme uvolnění poměrů z nařízení vlády ČR, jakož i možnost otevřít divadla od 11.5. 2020 divákům pro veřejnost. Bohužel v našem případě – komorního prostoru divadla ve Vršovicích s kapacitou diváků 25 osob – nebudeme schopni technicky zajistit dostatečné odstupy a rozestupy, tedy nemůžeme vám poskytnout kulturní zážitek bez rizika. I s herci, technickým personálem ad. jsme schopni se vejít do 30 – 35 osob, což by nám paradoxně bezproblémově umožňovalo začít okamžitě hrát. Je to poprvé za dobu existence naší vršovické scény, kdy se veškeré výhody našeho prostoru staví proti nám.

Vydržte tedy na druhou polovinu června, kdy už pevně doufáme, budou všechny současné překážky odstraněny. Během příštího týdne vás seznámíme s naším programem na červen a začátek července 2020.

Děkujeme za pochopení a buďte s námi !