20. 6. 2018

Povinné údaje

Divadelní studio Neklid, o.p.s.
Čimická 1833/72a
182 00 Praha 8-Kobylisy
zapsané do rejstříku o.p.s. u Městského soudu v Praze 11.3. 2013 – oddíl O, vložka 1073

Fakturační adresa: Ruská 60, 101 00 Praha 10-Vršovice

IČO 29412315, DIČ CZ29412315

Nejsme plátci DPH.

Peněžní ústav ČSOB číslo účtu 258193014/0300

 

Naši partneři